Wrzesień 2016

Budownictwo - fundamenty świata

Rynek budowlany od dłuższego czasu jest bardzo opłacalnym sektorem usług. Składa się na niego wiele podmiotów. Wykonawcy, podwykonawcy, producenci produktów budowlanych, architekci, inżynierowie. Każda operacja musi być zatwierdzona także przez urząd. Budownictwo jest więc złożonym procesem składającym się z wielu kroków. Jak pozostałe podsekcje sektora usług także budownictwo musi przechodzić różnego rodzaju kontrole tj. chociażby kontrola techniczna, czyli zbiór czynności służących do eliminowania wyrobów, zespołów, części i materiałów nie...